Sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente structurale

Activităţile proiectului

A.1. Activităţi organizatorice la nivelul echipei de management de proiect

 

A.2. Vizita de studiu dedicată schimbului de bune practici şi oferirea de modele de succes

 

A.3. Achiziţii echipamente, materiale şi servicii

 

A.4. Realizarea unui studiu pentru identificarea tipologiei conflictuale specifice mediului şcolar în vederea corelării medierii cu nevoile identificate la nivelul învăţământului preuniversitar

 

A.5. Elaborarea/implementarea unei clase (mediatorul educaţional) a standardului ocupaţional pentru mediatori prin:

 

A.6. Crearea comunităţii online (portalului) destinată formării continue şi consilierii cadrelor didactice din grupul ţintă în domeniile de studiu propuse prin proiect

 

A.7. Proiectarea/dezvoltarea instrumentelor şi procedurilor de lucru pentru mediatorul educaţional

 

A.8. Selectarea cadrelor didactice pentru formarea grupului de mediatori educaţionali

 

A.9. Proiectarea unui program modular de formare continuă în domeniul medierii educaţionale

 

A.10. Derularea programului de formare continuă /reconversie pentru mediatorii educaţionali, în două etape:

 

A.11. Derularea stagiului de practică pentru cursanţi prin servicii de mediere la nivelul regiunilor

 

A.12. Proiectarea şi furnizarea unui program de formare/ iniţiere în activitatea de mediere educaţională pentru cadre didactice

 

A.13. Monitorizarea, evaluarea internă a proiectului, raportarea şi auditul

 

A.14. Promovarea şi diseminarea informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia

Login parteneri:

Utilizator:

Parola: