Sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente structurale

Chestionar pentru părinţi

Prezentul chestionar urmăreşte realizarea unui studiu pentru identificarea tipologiei conflictelor specifice mediului educaţional iar datele obţinute servesc la promovarea medierii în şcoli şi comunităţi ca metodă specializată de rezolvare a conflictelor, în scopul diminuării violenţei şi altor fenomene care acţionează negativ asupra educaţiei.

În acest sens, răspunsurile dumneavoastră sincere sunt foarte importante pentru noi.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie întrebările care urmează şi instrucţiunile de completare şi să răspundeţi de o manieră cât mai obiectivă - fără a vă scrie numele - la următoarele întrebări:


1. Aveţi cunoştinţă de vreun conflict apărut la şcoala unde învaţă copilul dumneavoastră? Dacă Da, de la cine aţi aflat?

Da, de la copilul meu
Da, de la colegii săi
Da, de la profesori
Da, de la alte persoane. Specificaţi:
Nu
2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai des întâlnite conflicte în şcoală?

Între elevi
Între elevi şi profesori
Între părinţi şi profesori
3. În situaţia în care la şcoală ar apărea momente tensionate şi/sau o stare conflictuală, cum credeţi că ar reacţiona copilul dumneavoastră din rolul său de elev?

S-ar implica în aplanarea conflictului
Nu s-ar implica, ar rămâne neutru
4. Cui credeţi că i se poate atribui rol principal în generarea conflictelor din mediul şcolar?

Elevilor
Părinţilor acestora
Profesorilor
Altor factori. Specificaţi
5. Care credeţi că sunt cauzele ce stau la baza conflictelor din mediul şcolar? (alegeţi maxim trei răspunsuri)

Divergenţele de opinii
Reacţiile de apărare la agresivitatea celorlalţi colegi
Invidia
Răzbunarea
Teribilismul
Dorinţa de a fi mai bun decât ceilalţi colegi
Altele. Specificaţi
6. Care credeţi că sunt cauzele ce stau la baza conflictelor dintre elevi şi părinţi? (alegeţi maxim trei răspunsuri şi notaţi-le cu 1,2,3 în ordinea descrescătoare a importanţei)

Climatul familial
Situaţia materială
Comunicarea
Timpul petrecut de părinţi în mijlocul familiei
Familii dezmembrate
7. Cine credeţi că este cea mai indicată persoană care să fie implicată în soluţionarea conflictelor din mediul şcolar?(alegeţi maxim trei răspunsuri şi notaţi-le cu 1,2,3 în ordinea descrescătoare a importanţei)

Colegii elevilor implicaţi în conflict
Profesorii
Conducerea şcolii
Părinţii
Poliţia de proximitate
Alte persoane. Specificaţi
8. Prin ce  modalităţi vi se aduc la cunoştinţă eventualele conflicte apărute în clasă/şcoală care ar putea afecta copilul dumneavoastră? (alegeţi maxim trei răspunsuri)

Discuţii cu învăţătorul/dirigintele
Discuţii cu consilierul psihopedagog
Discuţii cu alte cadre didactice
Comunicarea în scris
Şedinţele cu părinţii
Altele. Specificaţi
9. Aţi fost implicat, în cadrul mediului şcolar al copilului dumneavoastră, în vreun tip de conflict? Dacă Da, cu cine?


Da, cu un alt părinte
Da, cu un alt elev
Da, cu altă persoană. Specificaţi
Nu
10. Cât de multă încredere aveţi în cadrele didactice implicate în soluţionarea conflictelor ce apar în mediul şcolar?

Foarte multă
Multă
Puţină
Deloc
11. Credeţi că ar fi oportun ca în rezolvarea conflictelor din mediul şcolar să fie cooptată o persoană care să aibă rol de mediator?


Da, un alt elev
Da, o persoană din afara şcolii
Nu
12. Cum credeţi că ar putea ajuta părinţii cadrele didactice implicate în soluţionarea conflictelor din mediul şcolar? (enumeraţi 3 propuneri concrete)


13. Vă rugăm să propuneţi câteva măsuri concrete, la nivelul conducerii şcolii, pentru reducerea conflictelor din mediul şcolar (enumeraţi minim 3 măsuri)


Câteva date despre dumneavoastră:
(câmpurile marcate cu * sunt obligatorii)

Sex*: Feminin     Masculin

Vârsta în ani împliniţi*:

Unitatea şcolară*:

Mediul în care funcţionează unitatea şcolară*: Urban    Rural


Login parteneri:

Utilizator:

Parola: