Sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente structurale

Chestionar pentru profesori

Prezentul chestionar urmăreşte realizarea unui studiu pentru identificarea tipologiei conflictelor specifice mediului educaţional iar datele obţinute servesc la promovarea medierii în şcoli şi comunităţi ca metodă specializată de rezolvare a conflictelor, în scopul diminuării violenţei şi altor fenomene care acţionează negativ asupra educaţiei şcolare.

În acest sens, răspunsurile dumneavoastră sincere sunt foarte importante pentru noi.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie întrebările care urmează şi instrucţiunile de completare şi să răspundeţi de o manieră cât mai obiectivă -  fără a vă scrie numele - la următoarele întrebări:


1. În şcoala dvs., cât de des apar situaţii conflictuale?

Foarte des
Des
Uneori
Rar
Foarte rar
Nu ştiu/Nu pot aprecia
2. Aveţi cunoştinţă de vreun conflict apărut la şcoala în care vă desfăşuraţi activitatea? Dacă da, de la cine aţi aflat?

Da, de la elevii dumneavoastră
Da, de la alţi colegi
Da, de la consilierul/psihologul şcolar
Da, de la părinţii elevilor dumneavoastră
Da, de la poliţistul de proximitate
Alte persoane. Specificaţi
Nu
Nu ştiu/Nu pot aprecia
3. Având în vedere enumerarea de mai jos, între cine credeţi că apar cele mai multe conflicte în mediul şcolar?

Elevi
Profesori
Părinţi
Conducerea şcolii
Personal auxiliar
Consilierul şcolii
Poliţistul
Preotul
Medicul
Vânzătorul de la chioşc
Alte persoane. Precizaţi

4. În opinia dvs., cine consideraţi că este principalul responsabil de apariţia conflictelor?

Elevii
Profesorii
Consilierul/Psihologul şcolar
Conducerea şcolii
Părinţii
Altcineva. Specificaţi
Nu ştiu/Nu pot aprecia
5. Care credeţi că sunt cauzele ce stau la baza conflictelor dintre elevi? (bifaţi maxim trei răspunsuri)

Divergenţele de opinii
Reacţiile de apărare la agresivitatea celorlalţi colegi
Invidia
Răzbunarea
Teribilismul
Dorinţa de a fi mai bun decât ceilalţi colegi
Subiectivitatea profesorilor
Altele. Specificaţi
Nu ştiu/Nu pot aprecia
6. Din experienţa dvs. de profesor, care credeţi că sunt cauzele generate de elevi ce stau la baza conflictelor cu profesorii? (bifaţi minim trei răspunsuri)

Lipsa de obiectivitate în propria evaluare
Comportamentul ironic faţă de profesori
Pregătirea precară a elevilor
Stilul vestimentar neadecvat
Lipsă de respect
Dezinteresul elevilor
Altele. Specificaţi
7. Care credeţi că sunt cauzele generate de profesori ce stau la baza conflictelor cu elevii? (bifaţi minim trei răspunsuri)

Subiectivitatea profesorului în evaluare
Comportamentul ironic faţă de elevi
Gradul de duritate a sancţiunilor
Stilul autoritar
Vârsta profesorilor
Metodele pedagogice tradiţionale versus metode moderne
Slaba pregătire a profesorilor
Altele. Specificaţi
8. Aţi fost vreodată implicat într-un conflict în legătură cu activitatea dumneavoastră profesională?  Dacă da, ce forme de manifestare/concretizare au avut aceste conflicte?

Da, verbale (insulte, injurii, ceartă, etc.)
Da, fizice. Specificaţi
Da, verbale şi fizice
Nu
9. Aţi fost vreodată implicat în soluţionarea unui conflict?


Nu
Nu ştiu/Nu pot aprecia
10. În general, ce probleme vă semnalează cel mai frecvent elevii ? (bifaţi maxim trei răspunsuri)

Legate strict de disciplina pe care o predaţi
Legate de relaţiile cu profesorii
Legate de relaţiile cu ceilalţi elevi
Legate de conflicte
Legate de starea de sănătate
Legate de viaţa din familie
Altele. Specificaţi
11. Care sunt cele mai frecvente măsuri pe care le luaţi în situaţiile în care se înregistrează conflicte între elevi? (bifaţi maxim trei răspunsuri)

Mustrare verbală
Mustrare scrisă / avertisment
Scăderea mediei la purtare
Informarea dirigintelui
Contactarea părinţilor
Aducerea elevului în faţa Consiliului profesorilor clasei
Facilitarea unui dialog între părţile implicate (exclus anchetă)
Nu se iau măsuri decât în situaţiile foarte grave
Altele. Specificaţi
Nu ştiu/Nu pot aprecia
12. Care este reacţia elevilor la măsurile care se iau în şcoală?

Se conformează imediat
În general se conformează
Rămân indiferenţi
Se conformează greu
Nu ştiu/Nu răspund
13. Consideraţi că ar fi oportun ca în rezolvarea conflictelor dintre elevi să fie cooptată o persoană care să aibă rol de mediator?

Da, un cadru didactic
Da, un alt elev
Da, o persoană din afara şcolii
Nu
14. Ce măsuri de armonizare a activităţii din mediul şcolar consideraţi că sunt necesare pentru asigurarea unui climat de prevenire şi rezolvare a conflictelor? (enumeraţi minim 3 măsuri)


15. Dacă aţi putea să schimbaţi ceva la dumneavoastră sau la colegii dumneavoastră în scopul diminuării şi prevenirii pe cât de mult posibil a conflictelor şcolare, ce anume credeţi că aţi putea schimba?


16. Are şcoala dumneavoastră resurse suficiente pentru prevenirea şi gestionarea eficientă a conflictelor din mediul educaţional?

Da
Nu
Nu ştiu/Nu răspund
17. Sunteţi interesat şi disponibil să desfăşuraţi şi activităţi de mediere în şcoală/mediul educaţional?

Da
Nu
Nu ştiu/Nu răspund
Câteva date despre dumneavoastră:
(câmpurile marcate cu * sunt obligatorii)

Sex*: Feminin     Masculin

Vârsta în ani împliniţi*:

Unitatea şcolară*:

Mediul în care funcţionează unitatea şcolară*: Urban    Rural


Login parteneri:

Utilizator:

Parola: