Sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente structurale

Chestionar pentru elevi

Prezentul chestionar urmăreşte realizarea unui studiu pentru identificarea tipologiei conflictelor specifice mediului educaţional iar datele obţinute servesc la promovarea medierii în şcoli şi comunităţi ca metodă specializată de rezolvare a conflictelor, în scopul diminuării violenţei şi altor fenomene care acţionează negativ asupra educaţiei şcolare.

În acest sens, răspunsurile dumneavoastră sincere sunt foarte importante pentru noi.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie întrebările care urmează şi instrucţiunile de completare şi să răspundeţi de o manieră cât mai obiectivă -  fără a vă consulta cu colegii şi fără a vă scrie numele - la următoarele întrebări:


1. În şcoala ta, cât de des apar situaţii conflictuale?

Foarte des
Des
Uneori
Rar
Foarte rar
Nu ştiu/Nu pot aprecia
2. Având în vedere enumerarea de mai jos, între cine crezi că apar cele mai multe conflicte în mediul şcolar?

Elevi
Profesori
Părinţi
Conducerea şcolii
Personal auxiliar
Consilierul şcolii
Poliţistul
Preotul
Medicul
Vânzătorul de la chioşc
Alte persoane. Precizaţi
Nu au fost conflicte până în prezent
Nu ştiu/Nu pot aprecia
3. Ai avut vreodată vreun conflict cu colegi din şcoală? Daca da, în ce fel s-au manifestat/concretizat aceste conflicte?

Da, verbal - insulte, injurii, ceartă etc.
Da, fizic - loviri, vătămări corporale
Da, verbal şi fizic
Nu

4. Ai avut vreodată un conflict cu vreun profesor? Dacă da, în ce fel s-au manifestat/concretizat aceste conflicte?

Da, verbal - insulte, injurii, ceartă, etc.
Da, fizic. Exemplifică
Da, verbal şi fizic
Da, de alta natură. Specificaţi
Nu
5. La cine ai apela pentru rezolvarea situaţiei, dacă ai fi parte a unui conflict în şcoală? (bifează maxim trei răspunsuri)

Colegi
Profesori
Conducerea şcolii
Părinţi
Consilierul/Psihologul şcolar
Prieteni (din afara şcolii)
Poliţistul de proximitate
Alte persoane şi anume
Nu ştiu/Nu pot aprecia
6. În opinia ta, care consideri că sunt principalele cauze care stau la baza conflictelor dintre elevi? (bifează maxim trei răspunsuri)

Divergenţele de opinii
Reacţiile de apărare la agresivitatea celorlalţi colegi
Invidia
Răzbunarea
Teribilismul
Dorinţa de a fi mai bun decât ceilalţi colegi
Subiectivitatea profesorilor
Altele. Specificaţi
Nu ştiu/Nu pot aprecia
7. Care crezi că sunt motivele ce stau la baza conflictelor dintre elevi şi profesori? (bifează maxim trei răspunsuri)

Subiectivitatea profesorului în evaluare
Comportamentul ironic al profesorilor
Comportamentul ironic al elevilor
Gradul de duritate a sancţiunilor
Dezinteresul elevilor
Stilul autoritar
Vârsta profesorilor
Metodele pedagogice tradiţionale versus metode moderne
Altele. Specificaţi
Nu ştiu/Nu pot aprecia
8. Care crezi că sunt cauzele ce stau la baza conflictelor dintre elevi şi părinţi? (bifează maxim trei răspunsuri)

Climatul familial
Situaţia materială
Comunicarea
Timpul petrecut de părinţi în mijlocul familiei
Familii dezmembrate
Altele. Specificaţi
Nu ştiu/Nu pot aprecia
9. În opinia ta, cum consideri că ar putea fi prevenite situaţiile conflictuale din mediul şcolar? (bifează maxim trei răspunsuri)

Discuţii la ora de dirigenţie
Supraveghere mai atentă din partea profesorilor
Discuţii cu psihologul/consilierul şcolar
Mai multe activităţi extra-şcolare
Implicarea poliţistului de proximitate
Altele. Specificaţi
Nu ştiu/Nu pot aprecia
10. Cum s-au finalizat de obicei conflictele izbucnite în mediul şcolar?

Împăcare
A degenerat în acte de violenţă
Au fost rezolvate cu implicarea altei persoane. Cine?
Altfel. Specificaţi
11. Ce măsuri concrete s-au luat în şcoala ta pentru reducerea numărului de conflicte? (enumeră minim 3 măsuri)


12. Crezi că ar fi oportun ca în rezolvarea conflictelor din şcoală să se apeleze la o persoană care să aibă rol de mediator?

Da, un cadru didactic
Da, un alt elev
Da, o persoană din afara şcolii
Nu
13. Exemplifică o situaţie din cadrul şcolii pe care ai resimţit-o ca fiind conflictuală, indiferent dacă ai fost parte a ei, sau doar martor:


Câteva date despre dumneavoastră:
(câmpurile marcate cu * sunt obligatorii)

Sex*: Feminin     Masculin

Vârsta în ani împliniţi*:

Clasa*: 5-a    6-a    7-a    8-a    9-a    10-a    11-a    12-a

Unitatea şcolară*:

Mediul în care funcţionează unitatea şcolară*: Urban    Rural


Login parteneri:

Utilizator:

Parola: