Sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente structurale

Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesului şi a participării la oportunităţi de formare şi reconversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin activităţi de mediere şi către o nouă specializare, aceea de mediator educaţional, în vederea creşterii calităţii serviciilor de educaţie la nivel naţional.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

  • formarea a 294 cadre didactice în specializarea mediator educaţional, care vor contribui la creşterea calităţii educării copiilor şi tinerilor în spiritul  concilierii;
  • dezvoltarea competenţelor a 1050 cadre didactice prin participarea la cursuri de iniţiere în domeniul medierii şcolare pentru  gestionarea/soluţionarea conflictelor apărute în mediul şcolar;
  • îmbunătăţirea metodologiei de formare a cadrelor didactice din grupul ţintă în sistem blended learning, utilizând noile tehnologii, metode şi instrumente moderne de formare;
  • dezvoltarea unei comunităţi online de formare continuă a cadrelor didactice din grupul ţintă, cu resurse de învăţare flexibile şi accesibile, de informare şi consultare, în sprijinul dezvoltării unui corp de mediatori educaţionali specializaţi în conflicte specifice mediului şcolar;
  • elaborarea/testarea/implementarea unei clase a standardului ocupaţional a mediatorului – cea de mediator educaţional specializat în conflicte generate în mediul şcolar (în completarea prevederilor O.M.1529/18 iulie 2007);
  • promovarea medierii în şcoli şi comunităţi ca metodă specializată de rezolvare a conflictelor, în scopul diminuării violenţei şi a altor fenomene care acţionează negativ asupra educaţiei şcolare.

Login parteneri:

Utilizator:

Parola: