Sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente structurale

Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate a fi realizate pe parcursul proiectului sunt corelate logic şi cronologic cu activităţile şi subactivităţile proiectului, astfel încât atingerea unui rezultat să conducă la atenuarea sau eliminarea unei cauze care a generat una dintre nevoile identificate ale grupului ţintă.

În cadrul proiectului se urmăreşte ca realizarea tuturor rezultatelor să aibă ca efect atingerea obiectivului general şi a celor specifice.

Rezultatele proiectului şi indicatorii de rezultat sunt:

 1. 52 de membri pentru cele 2 echipe şi un memorandum de înţelegere. Planificarea activităţilor - 1 plan de implementare.
  Sistem informatic suport - nr. de accesări a sistemului informatic suport; nr. de accesări a site-ului proiectului;
 2. 1 portofoliu cu documente şi modele de optimizare a practicilor în  medierea conflictelor;
 3. 18 laptopuri, 28 PC calculatoare, 29 videoproiectoare, 10 imprimante, 10 telefoane mobile, 10 copiatoare, 1multifunctionala, 1 tabla smart, 2 ecrane proiecţie, mobilier modular pentru dotarea a opt centre de mediere, 1 maşină, 11 instalaţii climatizare, 1 router wireless, 2 servere, licenţe software;
 4. 1 chestionar elaborat, 1 raport de cercetare/document informativ;
 5. 1 set de metodologii şi proceduri de dezvoltare a noii profesii-mediatorul educaţional; o fişă cadru a postului/ o fişă cadru de evaluare pentru mediatorul educaţional; o clasă introdusă în standardul ocupaţional, o completare a O.M.nr.1529/18 iulie 2007;
 6. un portal activ, un ghid de utilizare al acestuia, ghiduri de utilizare a platformei online: două printate pentru mediatori educaţionali şi formatorii din programul de formare/ reconversie/ perfecţionare, unul online pentru cadrele didactice cursante, 3 ghiduri utilizate ca resursă de învăţare în proiect;
 7. 1 kit al mediatorului;
 8. 294 cadre didactice selectate;
 9. suport de curs online al curriculei/elementele on-line ale cursurilor; un program de formare acreditat;
 10. 294 contracte semnate cu aplicantul; 294 cadre didactice care au urmat programul de formare/ reconversie profesională; 294 de certificate de absolvire; 294 de dosare depuse la Consiliul de Mediere, cadre didactice care au urmat/absolvit programul de formare/perfecţionare, 294 portofolii de evaluare, 294 atestate de formare continuă.
 11. 8 Centre regionale de mediere educaţionala, nr.participanţi
 12. conferinţa, nr.cazuri practice soluţionate.
 13. suport de curs pentru formare/iniţiere în activitatea de mediere; nr.cursuri pentru 1050 cadre didactice care vor beneficia de informaţie de specialitate privind medierea şcolară.
 14. 1 studiu de impact privind calitatea programelor de formare şi a programului de servicii de mediere, număr accesări site, număr total de rapoarte intermediare şi finale.
 15. 120 participanţi conferinţe/mape de prezentare; 6 apariţii mass-media: 2 emisiuni înregistrate, 4 articole în presa centrală şi locală; 1000 pliante, 50 exemplare afişe/postere tipărite şi postate în locuri publice.

Login parteneri:

Utilizator:

Parola: